A A A

 1. Tyto webové stránky automaticky nezhromažďují žádné informace, s výjimkou informací obsažených v souborech cookie.
 2. Cookies (tzv. "Cookies") jsou IT data, zejména textové soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení uživatele webových stránek a jsou určeny k používání webových stránek. Soubory cookie obvykle obsahují název webu, ze kterého pocházejí, dobu ukládání na koncovém zařízení a jedinečné číslo.
 3. Subjekt, který umístí soubory cookie do koncového zařízení uživatele a přistupuje k nim, je provozovatelem webových stránek LASERY - FIBER s.r.o. Masarykovo nám. 151/24 790 01 Jeseník, Česká Republika.
 4. Cookies se používají k:

a) přizpůsobení obsahu webových stránek uživatelským preferencím a optimalizaci používání webových stránek; zejména tyto soubory umožňují rozpoznat zařízení uživatele webových stránek a správně zobrazit webovou stránku, přizpůsobenou jeho individuálním potřebám;

b) vytvářet statistiky, které pomáhají pochopit, jak uživatelé webových stránek používají webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah;

c) udržování návštěvy uživatele webových stránek (po přihlášení), díky čemuž uživatel nemusí znovu zadávat své přihlašovací údaje a heslo na každé podstránce webových stránek;

       5. Webové stránky používají dva základní typy souborů cookie: cookies relací a trvalé soubory cookie. Soubory cookie relací jsou dočasné soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele, dokud se odhlásí, opustí web nebo vypne software (webový prohlížeč). Trvalé soubory cookie jsou ukládány na koncovém zařízení uživatele po dobu určenou v parametrech souboru cookie nebo do doby, než budou smazána uživatelem.

       6. Webové stránky používají následující typy souborů cookie:

a) "potřebné" soubory cookie, které umožňují využívat služby dostupné na webových stránkách, např. ověřovací soubory cookie používané pro služby vyžadující ověřování na webových stránkách;

b) soubory cookie používané k zajištění zabezpečení, např. používané k odhalování podvodů v oblasti autentizace na webových stránkách;

c) "výkonné" soubory cookie umožňující shromažďování informací o používání stránek webových stránek;

d) "funkční" soubory cookie, které umožňují "zapamatovat si" nastavení vybrané uživatelem a personalizaci uživatelského rozhraní, např. pokud jde o jazyk nebo oblast původu uživatele, velikost písma, vzhled webových stránek apod .;

e) "reklamní" soubory cookie, které uživatelům umožňují poskytovat reklamní obsah přizpůsobený jejich zájmům.

     7.  V mnoha případech umožňuje software, který se používá pro prohlížení webových stránek (webový prohlížeč), aby soubory cookie byly ve výchozím nastavení uloženy v zařízení uživatele. Uživatelé webových stránek mohou kdykoli změnit nastavení cookie. Tato nastavení lze měnit zejména tak, že v nastavení webového prohlížeče zablokujete automatické zacházení s cookies nebo je informujete o každém záznamu uživatele zařízení. Podrobné informace o možnostech a způsobech zpracování souborů cookie naleznete v nastavení softwaru (webového prohlížeče).

      8. Provozovatel webových stránek informuje, že omezení používání cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách.

      9. Soubory cookie umístěné na koncovém zařízení uživatele webových stránek mohou také používat inzerenti a partneři spolupracující s provozovatelem webových stránek.

     10. Další informace o souborech cookie naleznete v sekci Nápověda v nabídce prohlížeče..

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu LASERY - FIBER s.r.o. Masarykovo nam. 151/24 790 01 Jesenik, Česká Republika
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.