A A A

Seria SF-RF1500 (otwarta)

Kategoria: Napawarka laserowa
Sprzęt do napawania laserowego SF-RF1500 to szybkie urządzenie laserowe opracowane
niezależnie przez SENFENG. Wielokrotna dokładność pozycjonowania do ± 0,01 mm. Twardość
warstw okładziny może być dostosowana do wymagań klienta. Może naprawiać zużycie, korozję,
pęknięcia, zadrapania, zadrapania, wady odlewnicze różnych urządzeń mechanicznych. Powlekanie
różnych metali, materiałów niemetalicznych, takich jak węglik wolframu i proszek ceramiczny.
Powierzchnia podłoża może być modyfikowana przez nadanie odporności na kwasy i zasady oraz
na ciepło i zużycie.
Zapytaj o produkt